โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (ชลประทานเขื่อนเพชร)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  หรือที่ชาวท่ายางเรียกกันจนติดปากว่า "ชลประทานเขื่อนเพชร" อยู่ในความดูแลของสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างปิดกั้นแม่น้ำแม่เพชรบุรี ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีช่องระบายน้ำ กว้าง 6 เมตร 4 ช่อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2493  ปลายเขื่อนทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นฝาย เพื่อช่วยระบายน้ำในเวลาน้ำนอง ทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี รวมพื้นที่ 336,000 ไร่ สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน และศึกษาดูงานด้านการชลประทาน