ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ช่วงเช้าวันนี้ นางสาว ลัดดารัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้าน นางแจ่ม คล้ายคลึง อายุ 54 ปี ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์ โดยได้มีการตรวจสุขภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับผู้ป่วย
(19 กุมภาพันธ์ 2564)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!