แจกเฟสชิวแว่นตากับเจลล้างมือ

14 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง นำเฟสชิวแว่นตาพร้อมกับเจลล้างมือ มอบให้พ่อค้า - แม่ค้าในตลาดสด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!