แผนการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

20 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แก่สุนัขและแมว

สอบถามเพิ่มเติมโทร.032-463000 -2 ต่อ 141

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!