ล้างถนน & พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565

28 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

มีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!