ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 81 - 0503 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน บย 410 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81 - 3904 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำประปาท่าซิก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย13 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2565
เช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1016 พบ.11 พฤษภาคม 2565