ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6688 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านปลวก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ 7 ตำบลท่าคอย - ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านปลวก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ 7 ตำบลท่าคอย - ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2565