ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 1030
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2565
ซื้อคลอรีน 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 5953 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565