ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 - 0505 พบ.14 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข - 5605 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 81 - 0503 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ 7 ตำบลท่าคอย - ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
จ้างทำการปรับปรุงห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565