ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ไส้กรอง รถยนต์ทะเบียน กข - 9265 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ 7 ตำบลท่าคอย - ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มิถุนายน 2565
จ้างจัดตัดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ำแรงสูง ประปาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
จ้างเช็คซ่อมรถยรต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 0570 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
จ้างจ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 3113 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565