ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านปลวก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคอย27 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถังคอนเทรนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 5.5 แรงม้า ประปาท่าขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในชุมชนตะแบกทอง สหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในชุมชนตะแบกทอง สหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2565