ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1132
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
ซื้อคลอรีน 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ซื้อเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับหน่ายเลือกตั้งและบริเวณที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ซื้อคลอรีน 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหนองขโมยเผาถึงถนนสายเขื่อนเพชร เขาลูกช้าง - ชุมชนบ้านท่าซิก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2565
เช่าเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อคลอรีน 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565